Ulga Termomodenizacyjna 2019

Dzięki inwestycji w fotowoltaikę zmniejszysz swoje podatki.

Ważne zmiany w przepisach! Od 1 stycznia 2019 obowiązuje ulga termomodernizacyjna w oparciu o znowelizowaną Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, dzięki której każdy właściciel domu jednorodzinnego może odliczyć od podstawy podatku dochodowego do 53 tys. zł (z VAT) wydatków na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Kto może skorzystać?

Podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali podatkowej (zarówno według stawki 18%, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Co można odliczyć?

Odliczyć można wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne.

Jaką kwotę można odliczyć?

Nie więcej niż 53 tys. zł. Gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, może on dokonywać odliczeń w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat.

Przykład

Gdy decydujesz się na montaż instalacji fotowoltaicznej, której koszt wyniesie

20.000 x 18% = 3600

stawka podatku

18%* kosztu instalacji fotowoltaicznej pokryje ulga podatkowa!

Gdy Twoja stawka podatkowa wynosi więcej, zwiększysz również swoje oszczędności

MIKROINSTALACJA to mała instalacja zasilana odnawialnym źródłem energii, której łączna moc jest nie większa niż 50kW. Przyłączona może być do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym mniejszym niż 110kW. Tak więc można odliczyć koszt całej instalacji od podstawy opodatkowania, ale pamiętaj jeśli skorzystałeś z programu „Mój Prąd”, to musisz odliczyć od podstawy odliczenia kwotę uzyskanej dotacji. Np. Twoja inwestycja w mikoroinstalację PV wyniosła: 45.000,00 zł, ale dodatkowo otrzymałeś 5 tys. z programu Mój Prąd. Możesz przedstawić do odliczenia od podatku kwotę: 40.000,00 zł ponieważ musisz pomniejszyć wartość inwestycji od kwoty faktycznie otrzymanej dotacji. Zachęcamy zainteresowanych do zapoznania się ze szczegółami dot. preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych, zawartymi w objaśnieniach Ministerstwa Finansów, opublikowanych na stronach rządowych:

https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-dot-nowych-preferencji-w-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych-wspierajacych-przedsiewziecia-termomodernizacyjne

Jak zgłosić mikroinstalację do sieci - instrukcja krok po kroku

Wszystko zaczyna się od poprawnie zamontowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej przez wykwalifikowanych pracowników. Wówczas możemy przystąpić do rozpoczęcia procedury przyłączenia jej do sieci. Odbywa się to w następujący sposób:

Zgłoszenie instalacji do sieci

Cała procedura zgłoszenia trwa około 30 dni. Jak to zrobić? Pierwszy etap to wypełnienie wniosku, w którym klient podaje następujące informacje takie jak: – dane właściciela mikroinstalacji – rodzaj obiektu i źródła energii pierwotnej (w tym przypadku: fotowoltaika, energia ze słońca) – dane techniczne mikroinstalacji – szacowane obliczenia dotyczące planowanej produkcji energii elektrycznej


  • Weryfikacja zgłoszenia i montaż licznika dwukierunkowego
  • Zakład energetyczny po weryfikacji wniosku, ma obowiązek nieodpłatnej wymiany licznika jednokierunkowego na dwukierunkowy. To licznik, który jest w stanie wskazać poziom zużytej przez klienta energii, ale również tej, którą „oddaje on” do sieci, co daje dodatkowo możliwość aby na niej dodatkowo zarobić.

  • Otrzymanie certyfikatu przystosowania sieci do przyłączenia mikroinstalacji
  • Na tym etapie, operator oficjalnie potwierdza, że można dokonać przyłączenia instalacji.

  • Podpisanie umowy:sprzedaż energii elektrycznej
  • Klient przygotowuje certyfikat oraz dowód osobisty. Następnie można już podpisać z siecią umowę zgodnie z określonymi warunkami sprzedaży, przez klienta nadwyżek energetycznych do sieci.

  • Oświadczenie o przekazywaniu informacji do sieci
  • Informacje te mogą dotyczyć kwartalnych sprawozdań z nadwyżek energii, informowaniu o wszelkich modernizacjach dotyczących mikroinstalacji.

Bilansowanie energii

NA PODSTAWIE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY OZE Z DNIA 01.07.2016 GOSPODARSTWA DOMOWE MOGĄ BILANSOWAĆ ENERGIĘ W OKRESIE CAŁOROCZNYM. POLEGA TO NA ODDAWANIU NADMIARÓW ENERGII PRODUKOWANYCH ZAZWYCZAJ W OKRESIE LETNIM I WYKORZYSTYWANIU ICH W NOCY ORAZ W OKRESACH ZIMOWYCH

Można bilansować energię w następujących propracjach:

  • 1-0,8 dla instalacji do 10 kWp
  • 1-0,07 dla instalacji od 10-50 kWp

To oznacza, że za każdą oddaną do sieci 1 kWh można odzyskać 0,8 kWh w okresach bezsłonecznych.

Na podstawie danych dotyczących rocznego zużycia energii proponujemy instalację fotowoltaiczną zdolną wygenerować nawet 100 % oszczędność na rachunkach za energię elektryczną w ciągu całego roku.