Stacja wisząca

Specyfikacja stacji ładowania samochodów

Obudowa wykonana z aluminium malowanego proszkowo o wymiarach 23 x 60 cm. Panel przedni wykonany z wysokoudarowego poliwęglanu. Wysokiej jakości gniazdo firmy Phoenix Contact. Zabezpieczenie nadprądowe, różnicowo-prądowe RCD typ A. Układ ryglowania /odryglowania wtyku automatyczny oraz zdalny układ przewietrzania / grzania stacji, w zależności od monitorowanej temperatury. Architektura otwarta umożliwia, za dodatkową opłatą dostosowanie urządzenia do potrzeb nabywcy, w tym montaż dodatkowych czujników, urządzeń czy adaptację oprogramowania.

Możliwość montażu do :

Słupów, powierzchni płaskich, lamp ulicznych o różnych profilach (wymienny element montażowy), stojaka montażowego

Zasilanie

Wersja 1-fazowa
Wersja 3-fazowa
Maksymalna moc ładowania od 3,7 kW do 22 kW ustawiana zdalnie z poziomu administratora dzięki wbudowanemu modułowi transmisji GPRS

Urządzenia z modułem komunikacji GPRS umożliwiają wizualizację:

Statusu stacji EV na mapie w formie pinezki: ładuje | wolny | awaria
Czasu ładowania od podłączenia samochodu, dostępnej maksymalnej mocy ładowania. W opcji: zanieczyszczenia powietrza w danym miejscu.

Funkcje online z poziomu administratora

Możliwość włączenia / wyłączenia stacji EV zdalnie. Zdalny monitoring parametrów ładowania w czasie rzeczywistym (moc, napięcie, prąd). Całkowita energia pobrana w danym czasie. Ilość cykli ładowania. Monitoring zużycia gniazda ładowania. Automatyczna zmiana prądu ładowania stacji EV pracujących w grupach w zależności od obciążenia sieci energetycznej. Możliwość ustawienia prądu ładowania dla każdej ze stacji EV oddzielnie. Suma pobranych opłat za ładowanie w danym okresie czasu - opcja.
Odczyt zanieczyszczenia powietrza PM 2,5 oraz PM 10 - (prezentacja graficzna godzinowa / dobowa / miesięczna i roczna) opcja.

Wersja z wyświetlaczem LCD

Dostępne wyświetlacze:
Alfanumeryczny 4x20 znaków
Graficzny 5 cali
Graficzny 7 cali

Prosta i intuicyjna obsługa Urządzenie samo wykrywa podłączenie auta, dlatego nie są potrzebne żadne dodatkowe przyciski w celu uruchomienia ładowania. Po zakończeniu ładowania, jeżeli to konieczne, wystarczy dokonać zapłaty, a rygiel odblokuje automatycznie wtyk.

Wersja bez wyświetlacza

Prosta obsługa. Urządzenie samo wykrywa podłączenie auta, dlatego nie są potrzebne żadne dodatkowe przyciski w celu uruchomienia ładowania. Menu opisowe na front panelu w postaci piktogramów. Informacja o statusie ładowarki za pomocą kolorowego podświetlenia wokół gniazda ładowania. Po zakończeniu ładowania, rygiel odblokuje automatycznie wtyk. Pomiar zanieczyszczeń powietrza PM2,5 oraz PM10 – opcjonalnie.