Stacja Wolnostojąca

Specyfikacja stacji ładowania samochodów

Panel przedni wykonany z wysokoudarowego poliwęglanu. Wysokiej jakości gniazdo firmy Phoenix Contact. Zabezpieczenie przepięciowe, nadprądowe, różnicowo-prądowe RCD typ A. Układ ryglowania /odryglowania wtyku, automatyczny oraz zdalny układ przewietrzania / grzania stacji, w zależności od monitorowanej temperatury. Architektura otwarta umożliwia za dodatkową opłatą dostosowanie urządzenia do potrzeb nabywcy, w tym montaż dodatkowych czujników, urządzeń czy adaptację oprogramowania.

Wersja bez wyświetlacza

Prosta obsługa. Urządzenie samo wykrywa podłączenie auta, dlatego nie są potrzebne żadne dodatkowe przyciski w celu uruchomienia ładowania. Menu opisowe na front panelu w postaci piktogramów. Informacja o statusie ładowarki za pomocą kolorowego podświetlenia wokół gniazda ładowania. Po zakończeniu ładowania, rygiel odblokuje automatycznie wtyk. Pomiar zanieczyszczeń powietrza PM2,5 oraz PM10 – opcjonalnie.

Urządzenia z modułem komunikacji GPRS umożliwiają wizualizację:

Statusu stacji EV na mapie w formie pinezki:
ładuje | wolny | awaria
Czasu ładowania od podłączenia samochodu, dostępnej maksymalnej mocy ładowania. W opcji: zanieczyszczenia powietrza w danym miejscu.

Funkcje online z poziomu administratora

Możliwość włączenia /wyłączenia stacji EV zdalnie Zdalny monitoring parametrów ładowania w czasie rzeczywistym (moc, napięcie, prąd) Całkowita energia pobrana w danym czasie Ilość cykli ładowania Monitoring zużycia gniazda ładowania Automatyczna zmiana prądu ładowania stacji EV pracujących w grupach w zależności od obciążenia sieci energetycznej Możliwość ustawienia prądu ładowania dla każdej ze stacji EV oddzielnie Suma pobranych opłat za ładowanie w danym okresie czasu - opcja.