Dzierżawa gruntu

PMB ENERGIA, zajmuje się wdrożeniem i koordynacją procesu powstawania elektrowni fotowoltaicznych. Na ten proces składa się m.in. pozyskiwanie i dzierżawa działek pod budowę farm PV, projekt – jego realizacja w zakresie montażu i eksploatacji inwestycji.

Formularz dzierżawy gruntu

Administratorem Twoich danych osobowych jest PMB Energia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kórniku, przy ul. Dworcowej 5. Więcej o ochronie danyc osobowych

Twoje dane są bezpieczne.

POSZUKUJEMY GRUNTÓW POD BUDOWĘ FARM FOTOWOLTAICZNYCH

Jesteśmy zainteresowani wydzierżawieniem gruntów spełniających następujące kryteria:

 • powierzchnia min. 1,2 ha
 • klasa gleb: bonitacyjna gleby IV-VI
 • warunki przyrodnicze: powierzchnia niezalewowa, obszar nieobjęty ochroną
 • warunki energetyczne: niedaleka odległość od linii energetycznej
 • warunki dojazdowe: dostęp do drogi publicznej

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości gruntowej, a Twoja działka spełnia powyższe warunki, wówczas zaproponujemy Ci umowę dzierżawy.

Oferujemy:

 • stały, stabilny dochód przez wiele lat, będący gwarancją bezpieczeństwa finansowego
 • czynsz roczny do 18.000 zł za ha, rewaloryzowany co roku o wskaźnik inflacji
 • bezpłatny audyt Twojego gruntu, kompleksowa realizacja, zarządzanie inwestycją
 • pokrycie wszelkich kosztów związanych z realizacją inwestycji, w tym opłaty dot. podatku gruntowego oraz od nieruchomości

Dlaczego warto:

Jeżeli jesteś właścicielem ziem o niewielkiej przydatności rolniczej, wówczas warto pomyśleć o racjonalnym zagospodarowaniu tych terenów, przede wszystkim ze względu na szeroko pojętą opłacalność (stały dochód) jak również możliwość uczestnictwa w kreowaniu nowych źródeł energii odnawialnej.

ZADBAJ O SWOJE I NAJBLIŻSZYCH BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE NA WŁASNYCH WARUNKACH, DZIERŻAWA GRUNTU POD INWESTYJĘ FARMOWĄ ZAPEWNI CI DOCHÓD BEZ WZGLĘDU NA SYTUACJĘ GOSPODARCZĄ CZY ZMIANY KLIMATYCZNE.

Schemat procedowania inwestycji pt.

Etapy procesu

 1. weryfikacja gruntu
 2. zawarcie umowy dzierżawy
 3. uzyskanie pozwoleń i przygotowanie projektu
  • decyzja środowiskowa
  • decyzja o warunkach zabudowy
  • warunki przyłączeniowe
  • decyzja o pozwoleniu na budowę
 4. budowa farmy
 5. zarządzanie inwestycją - zapewnienie sprawnego funkcjonowania